گونجی آرت

من مهران گونجی متولد 1372 از استان گیلان شهرستان رودبار هستم. حدود 10 سال هست که در حوزه ی خوشنویسی فعالیت می کنم. در سال 1396 مدرک ممتازم رو از انجمن خوشنویسان کسب کردم و از سال 1399 شروع به فعالیت به صورت آموزش مجازی کردم و مجموعه ی گونجی آرت رو شروع کردم 

گونجی آرت

من مهران گونجی متولد 1372 از استان گیلان شهرستان رودبار هستم. حدود 10 سال هست که در حوزه ی خوشنویسی فعالیت می کنم. در سال 1396 مدرک ممتازم رو از انجمن خوشنویسان کسب کردم و از سال 1399 شروع به فعالیت به صورت آموزش مجازی کردم و مجموعه ی گونجی آرت رو شروع کردم 

طراحی سایت توسط وبیشو