خوشنویسی با قلم نستعلیق
6%
تخفیف

آموزش نستعلیق قلم دوره عالی

در آموزش نستعلیق قلم دوره عالی هنرجوها بعد از تسلط بر دو سطر نویسی نستعلیق و آشنایی جزیی با کتابت…

0
قیمت اصلی 650,000 تومان بود.قیمت فعلی 610,000 تومان است.
خوشنویسی با قلم نستعلیق
7%
تخفیف

آموزش نستعلیق قلم دوره خوش

در آموزش نستعلیق قلم دوره خوش هنرجوها بعد از گذراندن دوره ی متوسط که تمرین سطر نویسی بود به تسلط…

0
قیمت اصلی 550,000 تومان بود.قیمت فعلی 510,000 تومان است.
خوشنویسی با قلم نستعلیق
10%
تخفیف

آموزش نستعلیق قلم دوره متوسط

در آموزش نستعلیق قلم دوره ی متوسط هنرجو بعد از گذراندن دوره ی مبتدی الان تا حدود زیادی به نوشتن…

0
قیمت اصلی 445,000 تومان بود.قیمت فعلی 400,000 تومان است.
خوشنویسی با قلم مقدماتی
4%
تخفیف

آموزش نستعلیق قلم دوره مقدماتی

در آموزش نستعلیق قلم دوره ی مقدماتی در 8 جلسه هنرجوها آموزش می بینند./ که چطور بتونن با قلم خوشنویسی…

0
قیمت اصلی 365,000 تومان بود.قیمت فعلی 349,000 تومان است.