تابلو نقاشیخط الحمدلله

نام اثر تابلو الحمدلله رب العالمین ابعاد اثر 120 در 90 تکنیک اکرلیک روی بوم…