شکسته نستعلیق ممتاز
4%
تخفیف

آموزش شکسته نستعلیق قلم دوره ممتاز

در آموزش شکسته نستعلیق قلم دوره ممتاز هنرجوها برای آموزش دیدن جهت شرکت در آزمون ممتاز آمادگی و تسلط کامل…

0
815,000 تومان
خوشنویسی با قلم شکسته نستعلیق
9%
تخفیف

آموزش شکسته نستعلیق قلم دوره متوسط

در آموزش شکسته نستعلیق قلم دوره ی متوسط هنرجو بعد از گذراندن دوره ی مبتدی الان تا حدود زیادی به…

0
410,000 تومان
خوشنویسی با قلم مقدماتی
9%
تخفیف

آموزش شکسته نستعلیق قلم دوره مقدماتی

در آموزش شکسته نستعلیق قلم دوره ی مقدماتی در 8 جلسه هنرجوها آموزش می بینند./ که چطور بتونن با قلم…

1
350,000 تومان
خوشنویسی با قلم نستعلیق
10%
تخفیف

آموزش نستعلیق قلم دوره متوسط

در آموزش نستعلیق قلم دوره ی متوسط هنرجو بعد از گذراندن دوره ی مبتدی الان تا حدود زیادی به نوشتن…

0
400,000 تومان
خوشنویسی با قلم مقدماتی
4%
تخفیف

آموزش نستعلیق قلم دوره مقدماتی

در آموزش نستعلیق قلم دوره ی مقدماتی در 8 جلسه هنرجوها آموزش می بینند./ که چطور بتونن با قلم خوشنویسی…

0
349,000 تومان