آموزش نستعلیق قلم دوره مقدماتی

در آموزش نستعلیق قلم دوره ی مقدماتی در 8 جلسه هنرجوها آموزش می بینند./ که…