آموزش خط خودکاری شکسته نستعلیق دوره مبتدی

توضیحات دوره 💫دوره مبتدی ۱۶ جلسه هست شامل موارد زیر میشه 👇👇👇👇 🔸️۱ آموزش نوشتن…