آموزش خط خودکاری نستعلیق دوره پیشرفته

این دوره آموزش خط نستعلیق خودکاری دوره پیشرفته می باشد و برای کسایی که مایل به یادگیری ضخیم نویسی هستن بسیار مناسب می باشد.